Pervane Çözümü-Ölçülen Tekne

 

Elinde bir motor olana tekne boyutları vede teknenin boyutlarından yola çıkarak en uygun

motor seçimi yardımcı olmak için tasarlanmıştır.Motor beygir gücü ve şanzıman

oranına göre Pervanenin hızını ve çapını belirlemeye yardımcı olmaktadır. İstenirse

online sipariş verme işlevi vardır.

 

1.numaralı Bölüm için iki türlü giriş vardır.Birinci girişte Teknenin gövdesinim tam boyu ve

  yumru harici tam enini yazarak programdan emsal tekneler üzerinden geliştirilen formullere

 dayanarak Su hattı üzerindeki boyu,eni ve su kesimini hesaplamasını istenir

 Eğer istenirse bu  boyutlar yukarı yada aşağıya oklara  basılmak üzere rakkamlar hassas bir   

 şekilde ayarlanabilir.Teknenin boyutları oranları programın çalışma sahasını göstermektedir.

buradaki gibi yeşil olduğunda program içersinde demektir.İkinci girişte ise teknenin

üzerinden eksenel gövde su hattı üzerindeki boyu,eni ve su kesimi ölçülür.

Ölçüler yerlerine yazıldıktan sonra boyut oranları yeşil olmak zorundadır.

2 numaralı Bölüm Motor markaları ve modellerini seçmeye yarar ve bulunan model değerleri

  ekrana gelir Hangi şanzıman oranına göre hesaplama yapılmak istenirse o  seçilir.

3 numaralı Bölüm ise Geliştirilen hesaplama yöntemine göre Teknenin Ağırlığını hesaplar

  iki türlü hesaplama metodu vardır.Sonuçta Teknenin Gövde hızı hesaplanır.

4 Numaralı Bölümde Pervane modeli ve kanat sayısı seçilir.

5 Numaralı Bölümde seçilen kanatda göre Pervane Hızı hesaplanır.

6 Numaralı Bölümde ise seçilen pervaneye göre Pervane çapı ekranda belirir.

İstendiğinde online sipariş verilir.